Regulamin turnieju slamerskiego w ramach Festiwalu Endemity 11.10.2018 r. w Klubokawiarni Meskalina w Poznaniu


Regulamin turnieju slamerskiego w ramach Festiwalu Endemity 11.10.2018 r. w Klubokawiarni Meskalina w Poznaniu

 

1. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Antropologów Kultury „Etnosfera”.

2. Zarówno udział w slamie, jak i wstęp są bezpłatne.
3. Zwycięzca turnieju otrzyma w gotówce nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Drugi finalista oraz półfinaliści otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Klubokawiarnię Meskalina.

4. Osoby chcące wystąpić w slamie dokonują zgłoszenia drogą mailową na adres poznanskislam@gmail.com przed turniejem, bądź bezpośrednio u organizatorów w dniu slamu, o ile lista uczestników nie będzie już zamknięta.
5. Organizatorzy mają prawo zamknąć listę uczestników w dowolnym momencie.
6. Uczestniczki i uczestnicy prezentują podczas występu wyłącznie własną twórczość.
7. Pojedynczy występ slamera lub slamerki nie może przekroczyć 3 minut, a w przypadku dogrywki 1 minuty.
8. Slam zostanie rozegrany systemem pucharowym. Uczestniczki i uczestnicy pierwszej rundy zostaną przeciwstawieni sobie poprzez losowanie. Osoba, która wygra w danej rozgrywce przejdzie do następnej rundy. Liczba rund będzie zależała od liczby zgłoszeń. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie. Kto otrzyma większą liczbę głosów, wygrywa. Przy nieparzystej liczbie uczestników prowadzący będzie modyfikował zasady tak, aby zachować równe szanse udziału w turnieju.
9. Jeżeli podczas pojedynku slamerów głosy publiczności rozłożą się po równo, wówczas odbywa się dogrywka.

10. TEMATEM PRZEWODNIM tegorocznego slamu jest „wspólnota”. Każdy prezentowany tekst powinien w dowolny sposób odnosić się do zjawiska wykluczenia, a publiczność będzie proszona o ocenianie występów także ze względu na realizację tego zadania.
11. Podczas tego turnieju nie wolno korzystać z rekwizytów i instrumentów muzycznych oraz podkładu muzycznego. Wolno czytać teksty z kartek i urządzeń elektronicznych.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania dokumentacji występów (obejmującej wizerunek uczestników – udział w slamie oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo do utrwalenia i rozpowszechniania przez Organizatorów wizerunku uczestnika) w celach promocyjnych i dokumentacyjnych.
13. Kwestiami nieuwzględnionymi w regulaminie oraz jego interpretacją zajmuje się osoba prowadząca turniej.