ENDEMITY_Wspólnota


fot. Agata Olejniuk

Podczas tegorocznej, siódmej edycji festiwalu spóbujemy znaleźć odpowiedź na nastepujące pytania.

Czym jest wspólnota? Co nas łączy - historia, więzy krwi, status społeczny, religia, kultura?
Czy wspólnota jest tożsama z narodem, ze społeczeństwem?

Według definicji wspólnota to grupa osób związana wspólnym pochodzeniem, własnością  lub kulturą. W świecie od dawna określanym mianem 'globalnej wioski', serwującym - od ręki - różnorakie idee, klasyczne definicje zdają się być nieadekwatne. W takim razie może samo pojęcie powinno zostać przewartościowane? Czy wspólnota jest nam jeszcze potrzebna?

Co jest naszym lokalnym, polskim wspólnym rdzeniem?
Antropolodzy i socjolodzy badający nastroje społeczne Polaków podkreślają, że obecnie - przy istniejących podziałach - jesteśmy w stanie identyfikować się, tylko i wyłącznie, z grupą podzielającą te same wartości polityczne i światopoglądowe. Czy oznacza to, że wracamy do plemiennej wersji wspólnotowości? Grup zbudowanych na mitach i emocjach?
Jak przedstawia się sytuacja w społeczeństwach skrajnie odmiennych od naszego?

Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź na tegorocznej edycji Festiwalu Endemity. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wspólnota//naród//społeczeństwo-plemię [mit, emocja]

pochodzenie, kultura, własność

silna więź wewnętrzna

Zastanówmy się również czy potrzebujemy wspólnoty? Jeśli tak, to dlaczego?