Riabczuk Mykola


ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta. Jest autorem książek i artykułów na temat społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości narodowej, nacjonalizmu i transformacji postkomunistycznej w byłych republikach radzieckich. W Polsce publikował na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Herito”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „Kultury Enter”. Do tej pory ukazały się polskie przekłady trzech jego książek: Od Małorosji do Ukrainy (2002 r.), Dwie Ukrainy (Wydawnictwo KEW, 2004 r.) oraz Ogród Metternicha (Wydawnictwo KEW, 2010 r.). Obecnie jest prezesem ukraińskiego PEN Clubu, współpracownikiem Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. przewodniczy jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”.