Dyrlich Benedikt


serbołużycki poeta, dziennikarz i członek niemieckiego parlamentu. Od roku 1995 do 2011 był redaktorem naczelnym gazety mniejszości serbołużyckiej pt. Serbske Nowiny; Autor śmiałych erotyków, zawartych w tomie pt. Trzecie Oko.