Darvasi László


węgierski pisarz i dziennikarz, w 1986 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Segedynie. Był współpracownikiem lokalnego pisma kulturalnego „Délmagyarország”, czasopisma poetyckiego „Pompeji” oraz tygodnika „Élet és Irodalom”. Jest laureatem kilku nagród literackich m.in. Nagrody Sándora Máraiego (2008).