Bieżeństwo_spotkanie autorskie z Anetą Prymaką-Oniszk


14.10 |15:30| Skład Kulturalny_ul. Szamarzewskiego 4

Bieżeństwo_spotkanie autorskie z Anetą Prymaką-Oniszk

prowadzenie: Maciej Duda

Aneta Prymaka-Oniszk/

dziennikarka, publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „National Geographic”, kwartalniku „Karta”. Współuczestniczyła w tworzeniu Centrum Nauki Kopernik; była rzeczniczką prasową podczas budowy i otwierania instytucji. Od 2014 roku prowadzi stronę internetową biezenstwo.pl. Książka Bieżeństwo 1915 zdobyła nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej (tytuł książki listopada 2016), Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2016 roku oraz Nagrodę Książki Roku 2016 Warszawskiej Premiery Literackiej. Została również nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii „proza” oraz do Nagrody Historycznej POLITYKI 2016, a także znalazła się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Maciej Duda - doktor nauk humanistycznych, wykładowca, badacz, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor artykułów naukowych oraz monografii „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” (2013). Współredaktor trzech tomów raportu „Gender w podręcznikach” (2016). Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Jako trener antydyskryminacyjny współpracuje z instytucjami państwowymi, prywatnymi i pozarządowymi.