• Czas Kultury
  • eastwest.info
  • epoznan.pl
  • IKS
  • Panorama Kultur
  • Podotykaj Sobie Poznań
  • Radio Afera
  • Radio Merkury Polskie Radio
  • Stacja Poznań Główny
  • Rita Baum
  • Telewizja WTK